Permohonan kemasukkan ke
Asrama Semai Bakti Felda tahun 2016 boleh dimohon
secara atas talian bermula
17 November 2016 sehingga 27 November 2016